Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego


Konstytucja RP


Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowego zakresu medycznych
czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznegoZarządzenie Nr 82/2007/DSM Prezesa NFZ z dnia 9 października 2007 roku w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny - ratownictwo medyczneKrajowy standard kwalifikacji zawodowych - ratownik medyczny (322905)


Specjalista ratownictwa medycznego


Ratownik medyczny


Recognition of Diplomas - Paramedical Professions
Copyright 2009 © Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego